Organizačný sekretariát
FARMI - PROFI, spol. s r.o.
Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava
+421 2 6446 1555
info@farmi-profi.sk

Zodpovedná osoba
Ing. Martina Novosedlíková
info@medicinskedialogy.sk